MYK Projektanci

Polityka prywatności

Polityka prywatności Grupy MYK KONSTRUKCJE

Wstęp

Jako Grupa MYK KONSTRUKCJE przykładamy szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i prywatności naszych klientów. Celem niniejszej polityki prywatności jest realizacja obowiązku informacyjnego oraz przedstawienie współadministratorów danych.

I. Administratorzy danych osobowych

MYK KONSTRUKCJE PROJEKTY Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Olimpijczyków 5, 85-796 Bydgoszcz, posiadająca numer KRS: 0000914266 i NIP: 5542995714. (Współadministrator 1).

MYK KONSTRUKCJE INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Olimpijczyków 5, 85-796 Bydgoszcz, posiadającą numer KRS: 0000914232 i NIP: 5542995909. (Współadministrator 2)

MYK KONSTRUKCJE KOSZTORYSY Sp. z o.o., ul. Władysława Broniewskiego 10, 87-100 Toruń, posiadającą numer KRS: 0000928549 i NIP: 9562371605. (Współadministrator 3)

MYK KONSTRUKCJE STUDIO Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Olimpijczyków 5, 850796 Bydgoszczy, posiadająca numer KRS: 0000957165 i NIP: 5543000998. (Współadministrator 4)

Powyższe podmioty wspólnie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: mykkonstrukcje@gmail.com .

II. Inspektor Ochrony Danych

Jako Grupa MYK Konstrukcje powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt jan@bezpieczenstwowfirmie.pl

Do Inspektora należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez w/w współadministratorów danych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników strony www.mykkonstrukcje.pl :

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit B).
 2. Przedstawienie oferty oraz prezentacja firmy i zakresu jej usług na stronie www.mykkonstrukcje.pl. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora do reklamowania się w Internecie (RODO art. 6, ust. 1 lit. F).
 3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją konkursów i promocji organizowanych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (RODO art. 6, ust. 1, lit. F). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych ujęte są indywidualnie w regulaminie każdego z organizowanych konkursów.
 4. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem portali społecznościowych, podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu profilu w mediach społecznościowych. (RODO art. 6, ust. 1 lit. F).
 5. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osób fizycznych w celach marketingowych. Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust 1 lit A).

IV. Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.mykkonstrukcje.pl

W zakresie korzystania ze strony www.mykkonstrukcje.pl przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania https;
 • Kodu odpowiedzi https;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.mykkonstrukcje.pl .

V. Kategorie danych, które pozyskujemy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszonego na stronie www.mykkonstrukcje.pl/kontakt/

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • informacje zawarte w treści wiadomości.

VI. Odbiorcy danych osobowych

 • Firmy świadczące usługi hostingu i wsparcia IT dla administratora;
 • Podmioty z grupy MYK KONSTRUKCJE współadministrujące danymi osobowymi klientów;
 • Osoby odwiedzające fanpage administratora w sytuacji gdy wchodzą państwo w relacje z nami za pośrednictwem portalu społecznościowego.

VII. Okres przechowywania danych

Przykładamy wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, stąd wyznaczyliśmy okresy przechowywania (retencji) danych osobowych zbieranych w poszczególnych celach.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy;
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody wykorzystujemy do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Prawa osób, których dane przetwarzamy

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych.
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
  1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem
  5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (bez podawania przyczyny i powoływania się na przepisy prawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie nam wiadomości na mykkonstrukcje@gmail.com .
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

  Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-192 Warszawa, www.uodo.gov.pl

W przypadku żądania realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

IX. Odnośniki do innych stron www

Strona www.mykkonstrukcje.pl zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za poziom ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujących na tych stronach. Zachęcamy aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

X. Informacja o konieczności o konieczności podaniu danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z naszych usług.

XI. Profilowanie z zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administratorzy strony www.mykkonstrukcje.pl nie profilują danych osobowych użytkowników strony i nie poddają ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XII. Przetwarzanie za pośrednictwem portali społecznościowych

Właściciele portali społecznościowych są Administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk. Jednak jeśli wchodzisz z nami w relacje za pośrednictwem portali społecznościowych (polubienie naszego fanpage, reakcja na posty, udostępnianie ich itp.) to MYK Konstrukcje staje się również Administratorem Twoich danych osobowych. Zakres danych jaki przetwarzamy za pośrednictwem Fanpage to: identyfikator użytkownika, nick, imię i nazwisko, zdjęcia, informacje zawarte na Twoim profilu, treść prywatnych wiadomości w komentarzach kierowanych do nas.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi działaniami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcesz zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.mykkonstrukcje.pl/kontakt W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam przekazujesz innymi kanałami chyba, że wyślesz nam prywatną wiadomość, w której przekażesz nam adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy danych osób kontaktujących się za pośrednictwem portali społecznościowych innym podmiotom, lecz mogą to robić administratorzy tych serwisów. Prosimy mieć jednak na względzie, że właściciele portali jako administratorzy danych swoich użytkowników, mają pełen dostęp to wszystkich informacji na temat ich użytkowników.

XIII. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.mykkonstrukcje.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.mykkonstrukcje.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie na swoim urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki Cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.mykkonstrukcje.pl .

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).

Biuro

ul. Fordońska 74 85-719 Bydgoszcz
08:00 - 16:00

Dawid Myk

Właściciel Główny Projektant
792-555-930

Dominika Myk

Właściciel Główny Projektant
792-555-930

Rafał Mazurkiewicz

Ekspert finansowy
792 519 485 rafal.mazurkiewicz@goldfinance.pl

Znajdź nas na