MYK-KONSTRUKCJE Inwestycje

Wspieranie inwestycji

Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia dla swojej inwestycji, to polecamy usługi MYK-KONSTRUKCJE. W zakresie naszych kompetencji leży:

 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • występowanie w roli inwestora zastępczego,
 • angażowanie specjalistów od nadzorów i obsługi formalno-prawnej procesu budowlanego.

Pełnienie funkcji kierownika budowy

W ramach naszych usług proponujemy Państwu prowadzenie budowy, pełniąc funkcję kierownika budowy. W takim przypadku pomagamy Państwu we wszystkich sprawach formalno-prawnych w urzędach, od samego rozpoczęcia budowy po jej zakończenie, w tym audyt dokumentów, kontrolę stanu budowy, kontrolę elementów budynku odpowiedzialnych za jego trwałość i wytrzymałość.

W ramach pełnienia funkcji Kierownika Budowy nie przeprowadzamy przetargów na wykonanie inwestycji, nie pilnujemy terminów realizacji, oraz synchronizacji ekip budowlanych. Ogrodzenie terenu budowy, przygotowanie prądu budowlanego, uzbrojenie budowy, wytyczenie budynku (to tylko część prac koniecznych do wykonania przed rozpoczęciem budowy) jest po Państwa stronie.

Potrzebujesz potwierdzenia naszych wysokich kompetencji?

Sprawdź nasze projekty

Zobacz projekty

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego

W ramach inwestora zastępczego pełnimy dla Państwa funkcję kierownika budowy oraz dodatkowo koordynujemy inwestycję we wcześniej ustalonym zakresie. Do naszych zadań należy między innymi:

Etap I – weryfikacja dokumentacji projektowej

 • Inwestor zastępczy (zwany dalej IZ) dokonuje weryfikacji dokumentacji, za dostarczenie której odpowiedzialny jest Zamawiający,
 • IZ uzgadnia z Zamawiającym jego oczekiwania odnośnie stanu wykończenia budynku (stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski) oraz przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy.

Etap II – przygotowanie materiałów oraz pozyskanie ofert Wykonawców

 • IZ przygotuje materiały niezbędne do pozyskania wyceny zakresu rzeczowego robót od Wykonawców do stanu ustalonego z Zamawiającym (zgodnie ze Zleceniem),
 • IZ przedstawi Zamawiającemu pozyskane oferty cenowe i terminowe rozpoczęcia robót w możliwie najkrótszym czasie od otrzymania Zlecenia, w zależności od możliwości ofertowych Wykonawców,
 • Ostateczną decyzję o wyborze Wykonawcy budynku podejmie Zamawiający po przedstawieniu ofert cenowych.

Etap III – budowa

 • IZ wraz z Wykonawcą Robót dokonuje inspekcji terenu budowy celem ustalenia szczegółów realizacji przez rozpoczęciem robót,
 • IZ organizuje wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodetę, o ile nie jest to ujęte w ofercie Wykonawcy. Koszty tyczenia budynku ponosi Zamawiający po uprzedniej ich akceptacji- o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej,
 • IZ reprezentuje Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentacją projektową,
 • IZ sprawdza jakość wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów,
 • o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach IZ informuje Zamawiającego.
 • IZ prowadzi regularne inspekcje na budowie w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac – z wizyty na budowie sporządzona zostaje dokumentacja fotograficzna,
 • IZ zapewnia ścisłą współpracę Zamawiającego z Projektantem w zakresie sprawowania przez niego nadzoru autorskiego i wprowadzania przez niego zmian na etapie budowy,
 • IZ zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu w czasie trwania zlecenia miesięcznych sprawozdań z postępu robót w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca wraz z wykonaną dokumentacją zdjęciową.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia profesjonalistów mających kwalifikacje do kierowania budową, zapraszamy do kontaktu z MYK-KONSTRUKCJE!

Zainteresowany?

Zapraszamy do kontaktu!

Potrzebny Państwu wykwalifikowany i kreatywny projektant? Bydgoszcz to jedno z miast, w którym znajduje się oddział naszej firmy. W każdej chwili możecie umówić się na spotkanie i przedstawić nam swoje oczekiwania. Wykwalifikowany zespół zajmie się przygotowaniem projektu dla planowanej przez Was inwestycji. Skontaktujcie się z nami i skorzystajcie ze wsparcia profesjonalistów.

Skontaktuj się teraz

Zobacz też:

Biuro

ul. Fordońska 74 85-719 Bydgoszcz
08:00 - 16:00

Dawid Myk

Właściciel Główny Projektant
792-555-930

Dominika Myk

Właściciel Główny Projektant
792-555-930

Rafał Mazurkiewicz

Ekspert finansowy
792 519 485 rafal.mazurkiewicz@goldfinance.pl

Znajdź nas na